Stručná história organa

V r. 1785 prišiel na Prepozitúru ako 26 ročný prepošt Anton Gabelkhoven (1785-1825). Za jeho pôsobenia prichádzali do Nového Mesta nad Váhom vynikajúci viedenskí hudobníci. Záujem prepošta o kvalitu chrámovej hudby bol veľký. Preto môžeme predpokladať i jeho zámer postaviť v prepoštskom kostole nový organ. Ten bol postavený zrejme dielňou brnenského organára Jana Xavera Františka Výmolu alebo rajeckou dielňou bratov Pažických koncom 18. storočia. Organ stál 500 zlatých. Z tohto obdobia pochádza prospekt hornej skrine organa a skriňa pozitívu, umiestnená v zábradlí chóru. 

Okolo roku 1850 známy organár Martin Šaško z Brezovej vykonal rozsiahle dispozičné zmeny nástroja. Organ bol po jeho zásahu zväčšený do približne 25 registrového nástroja. 

O 100 rokov neskôr bol vykonaný ďalší zásah do miestneho organa. Vykonala ho Továrna na varhany Rieger-Kloss, Krnov, š.p. Z pôvodného organa zostala iba skriňa pozitívu v zábradlí chóru, ale už nikdy viac nebola funkčná a osadená. Z pôvodných horných dvoch organových skríň zostala len umelecky vyrezávaná časť prospektu. Všetky ostatné časti boli nenávratne odstránené. Vtedajším správcom prepozitúry, dr. Kamodym, bol objednaný trojmanuálový organ s pedálom, 52 znejúcimi registrami o rozsahu asi 3 500 píšťal. V dôsledku Benešových dekrétov bol závod ochudobnený o nemecky hovoriacich skúsených a špičkových majstrov. Vo firme zostali len akoby pomocní robotníci. Preto nástroje, ktoré vtedy krnovský závod staval nedosahovali prvotnú kvalitu, či už technickú, materiálovú alebo zvukovú. Na tieto problémy doplatila aj stavba organa v roku 1950. Veľkosť nástroja v priestore si vyžiadala stavebné práce na rozšírení a zväčšení podlažnej plochy chóru do stavu, v akom je dnes. Organ bol následne vlakom prevezený na železničnú stanicu v Novom Meste nad Váhom a záprahom na vozoch prevezený sem do prepoštského kostola. 

Zásahy, ktoré do nástroja nachádzajúcom sa v havarijnom stave urobila organárska dielňa Petra Stehlíka z Hodonína v r. 2013-2015, možno považovať za najväčšie a najvýznamnejšie od r. 1950. Okrem komplexnej generálky, intonácie a ladenia píšťal sa zakúpil nový motor so vzduchovým čerpadlom, rozšírili sa technické možnosti ovládania organa a predovšetkým pneumatickú ovládaciu traktúru nahradila spoľahlivejšia elektromagnetická.

Dispozícia nástroja

I. Manual- Hauptwerk C - c5

II. Manual- Swellpozitiv C - c5

Bourdone 16´

Kvintadena 16´

Principále 8´

Principale 8´

Bourdone 8´

Flauto concerto 8´

Flauto 8´

Viola di Gamba 8´

Salicional 8´

Principale 4´

Ottava 4´

Unda maris 4´

Flauto camino 4´

Corno note 4´

Quinta 2 2/3´

Flageolet 2´

Ottava 2´

Quinta 1 1/3´

Mixtura (5x) 2´

Corneto 4´

Tromba 8´

Acuta (4x) 1´

Oboe 8´

III. Manual– Swellwerk C - c5

Campana A-e (zvony)

Bourdone amabilis 16´

Flauto camino 8´

Pedál C - g1

Vox coelestis 8´

Basso acustico 32´ (zapína

Principale 8´

Principale 16´a Quinta 10 2/3´)

Corno comosio 8´

Principale 16´

Principale ital. 4´

Violon 16´

Fugara 4´

Subbass 16´

Nassard 2 2/3´

Salicetbass 16´

Flauto dolce 2´

Quinta 10 2/3´

Terza 1 3/5´

Ottava 8´

Flauto 1´

Bourdone 8´

Mixtura (4x) 1 1/3´

Basso corale 4´

Cimbalo (3x) 1/4´

Mixtura 2 2/3´

Vox humana 8´

Tromba 16´

Tromba harmon. 8´

Tromba 8´

Clairon 4´