Spevy na sv. omše o 7. a 10. hod na nedeľu 6. 9. 2015